Archivo diario: 1 diciembre, 2017


NORMAS TÉCNICAS PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. PLAN LOCAL DE INCENDIOS.

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF).   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático […]

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
CORTAFUEGOS, 
INTERFAZ